Hoe werkt een incasso procedure?

Heb je geen ervaring met hoe een incasso werkt?
Lees dan hieronder verder.
We spreken hier over B2B vorderingen en gaan er vanuit dat de vordering hard is.
Ook betwiste vorderingen incasseren wij maar dan kan de situatie anders worden als hieronder omschreven.


Wanneer je vordering niet betaald wordt dan heb je volgens de wet het recht om je schade zo veel mogelijk te beperken.
Dit kan je bijvoorbeeld doen door een advocaat in te schakelen of een incassobureau.
De incassokosten (meestal conform een staffel) mag je doorberekenen aan je debiteur.

Je hoeft van de wet niet van te voren een aanmaning te versturen maar het is wel beter en netter om het wel te doen.

Als je je vordering eenmaal hebt overgedragen dan is je debiteur de hoofdsom + de wettelijke rente + de incassokosten aan je verschuldigd.
Deze incassokosten ben jij immers verschuldigd aan het incassobureau.
In de praktijk berekent een incassobureau je vaak pas incassokosten op het moment dat de debiteur (deels) betaald heeft.
Dit heet no-cure-no-pay incasso; je betaalt pas aan het incassobureau op het moment dat je debiteur (deels) betaalt.
Feitelijk betaalt je debiteur dus.
Het maakt hierbij niet of je debiteur betaald heeft op jouw rekening of op die van het incassobureau.

Het incassobureau verstuurt je debiteur een brief of e-mail en sommeert  hem te voldoen.
Daarna kan een traject van bellen, onderhandelen, etc ontstaan.

Als je debiteur alles (hoofdsom + rente + incassokosten) betaalt dan is de zaak afgehandeld.
Betaalt hij echter maar een deel dan zal er een beslissing genomen moeten worden.
De wet geeft je alleen de mogelijkheid om bij iemand, tegen diens wil, te incasseren wanneer je daarvoor een vonnis (toestemming) hebt van de rechtbank.
Ook deurwaarders en advocaten kunnen, net als een incassobureau, niets zonder vonnis, behalve dreigen.

Om dit vonnis te halen moet je kosten maken.
Je moet je debiteur dagvaarden (oproepen voor de rechtbank) en het vonnis laten betekenen, wat geld kost.
Ook vraagt de rechtbank geld om de zaak te behandelen (griffierechten).

Als je debiteur de vordering niet betwist en de rechter vindt alles er verder goed uit zien dan krijg je een verstekvonnis (vonnis bij afwezigheid van de gedaagde).
Met dit vonnis in de hand kan je proberen om je vordering, inclusief de gerechtelijke kosten die je gemaakt hebt, te verhalen.
Je kan beslag gaan leggen op bijvoorbeeld de debiteurs bankrekening of op zijn huis.
Hier zijn ook weer allerlei kosten aan verbonden die vaak ook door de debiteur voldaan dienen te worden.

De kern van de zaak is en blijft dat er wel iets te (ver)halen moet zijn.
Blijkt dat niet het geval dan ga je zelf het schip in voor de kosten.

NEW Incasso deelt mee in de kosten of draagt ze in het geheel indien dat overeen wordt gekomen.
Of dat overeen wordt gekomen, en in welke mate, is afhankelijk van de situatie.


Bovenstaande beschrijving van een incassotraject is globaal en er zijn allerlei varianten en uitzonderingen denkbaar.
Aan bovenstaande beschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.